Totalconsult.no

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten

Arbeidsplassen er et sted du tilbringer store deler av hverdagen din. Som regel er du der 8 timer av døgnet ditt, fra mandag til fredag. Å trives på jobben din og at jobben din ikke skal gå utover din helse og velvære bør være en viktig prioritet. Dette er alles ansvar, men hovedansvaret for dette ligger hos styreren eller den daglige lederen på arbeidsplassen din. Men ikke alle ledere er nødvendigvis like kvalifiserte eller har like mye kunnskap om denne delen av arbeidsmiljøet. Det er her Bedriftshelsetjenesten kommer inn i bildet.

Hvordan fungerer det?

Føler du at jobben din har negativ innvirkning på din fysiske eller mentale helse? Får du et inntrykk av at noen av kollegaene dine preges av jobben Young African American physical therapist with patientsin i noen grad? Det kan være en idé å sette deg inn i hva du har rett på, og om kravene til arbeidsplassen din oppfylles. Vet du hva bedriftshelsetjenesten kan bidra med? Holder ledelsen på arbeidsplassen din kontinuerlig kontakt med bedriftshelsetjenesten? Bedriften din kan benytte seg av noe som kalles fellesordning, hvor noen utenfra kommer med råd om forbedringer og oppfølging. Men man kan også benytte seg av det man kaller egenordning, hvor bedriftshelsetjenesten består av ansatte innad i bedriften, men de må være godkjente og fagkyndige.

Forskjellige krav til forskjellige arbeidsplasser

Visse arbeidsplasser er mer utsatte for sykdom, skader og stress enn andre. For eksempel er det mange regler og lover man må følge om man arbeider med bygging. Det er mange tunge løft, klatring i høyden og tunge ting som kan falle. Jobber du på et kontor med mye sitting foran en PC, kan ryggen din være utsatt, og i tillegg stress og belastning for hodet og øynene. I omsorgsyrker som barnehager, sykehjem og institusjoner er det mye man på passe på når det kommer til hygiene og bakterier. Derfor er det forskjellige krav i de forskjellige arbeidsplassene. Man må som regel gi litt av seg selv på en arbeidsplass, men ikke la det gå utover helsen.

ultimate-pro