Totalconsult.no

Bli en god leder

Bli en god leder

Definisjonen av lederskap vil variere etter hvem du spør, og er avhengig av hvilken bransje det er snakk om. Ledelse i kunnskapsektoren er noe annet enn i en produksjonsbedrift, og å lede et team av anleggsgartnere er annerledes enn å lede aksjemeglere. Mellomlederen har en annen type lederrolle enn toppdirektøren. Det er også forskjell på operativ og formell ledelse. Den operative ledelsen er den daglige ledervirksomheten slik den utøves av direktør og mellomledere, mens den formelle ledelsen utøves av styreleder og styre. Sistnevnte sørger for at budsjettene holdes og målsettingen oppnås, men legger seg vanligvis ikke så mye inn i hvordan.

Vil du være sjef eller leder?

Shot of a group of businesspeople having a meeting together in an office

Ledelsesteori dreier seg noe forenklet om forskjellige ledertyper. En mye brukt kilde er Kurt Lewin, en tysk-amerikansk organisasjonspsykolog. Han skiller mellom tre hovedtyper ledelse; autoritær, demokratisk og “la det skure”. Den autoritære lederen tar på seg alt ansvaret, og bestemmer hva som skal gjøres og hvordan. Han eller hun er mer en sjef enn en leder. Den demokratiske lederen tar ansvar for gruppedynamikken, delegerer oppgaver og involverer ansatte i beslutningsprosesser, mens “la det skure”-lederen overlater disse til de ansatte, og er mindre involvert. Alle disse tre lederstilene har elementer som kan være nyttige, og som kan komme til sin rett i forskjellige situasjoner. Lewin kom imidlertid til at den demokratiske lederstilen er den mest effektive. Er du ny som leder er det mye å sette seg inn i, og det kan absolutt lønne seg å ta lederutdanning. Ledelse som sådan kan ikke læres fullt ut, det er avhengig av personlige egenskaper. Men med lederutdanning vil du få gode redskaper, innsikt, og ikke minst mer selvtillit og trygghet.

Hvordan stige i gradene?

La oss ta utgangspunkt i den demokratiske lederstilen. Demokratisk innebærer ikke at alle avgjørelser tas i fellesskap, men at du som leder lytter til faglige råd og innspill fra dine ansatte. Det er de som har kunnskap om oppgavene på sitt nivå, mens det er du som har ansvar for å inspirere og motivere, samt å holde budsjetter og sørge for at virksomhetsplan og strategi følges. Ledelse handler også om personlige egenskaper, og at man er tydelig og synlig for sine ansatte, slik at det oppstår gjensidig tillit. Etter noen år som mellomleder og med en lederutdannelse i sekken er du kanskje klar for avansement. Legg en langtidsplan for hvordan dette kan oppnås, og jobb langsiktig. Grip mulighetene som dukker opp – det kan være å delta i faglige nettverk, bidra med foredrag på konferanser innen din bransje, eller å utvikle noe nytt innen ditt fagfelt. Slikt vil bli lagt merke til, og kan bidra til å posisjonere deg for en topplederstilling på et senere tidspunkt i karrièren din.

 

ultimate-pro