Totalconsult.no

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

De senere årene har det blitt svært populært for organisasjoner og firmaer å oppfordre samt støtte sine ansatte når det kommer til fysisk aktivitet og trening.

Faktisk er fysisk aktivitet så viktig at det er inkludert i arbeidsmiljøloven, og loven peker på hvordan arbeidsplassen kan være en god arena for å fremme fysisk aktivitet. Selvsagt vil fysisk aktivitet gi en rekke fordeler for den ansatte, men aktive ansatte kan også gi mye tilbake til virksomheten de er ansatt i.

En av hovedgrunnene til at man ønsker mer fysisk aktivitet ved arbeidsplassen er forebygging av ulike helseplager. Særdeles viktig er det å forebygge skjelett- og muskelplager, men fysisk aktivitet vil også påvirke den psykiske helsen.

 

id5

Det anbefales at voksne mennesker tilbringer minst 30 minutter i moderat intensiv aktivitet daglig. Dersom det er mulig å legge noe av denne aktiviteten til arbeidsplassen er dette selvsagt en stor fordel. For å oppfordre ansatte til fysisk aktivitet har mange bedrifter og organisasjoner satt i gang programmer for fysisk aktivitet. Dette kan innebære at ansatte belønnes for å velge sykkel fremfor bil til jobben, at bedriften gir bidrag til medlemskap ved treningssenter, eller at det settes opp et eget treningssenter hos bedriften selv. Det er heller ikke uvanlig at organisasjoner setter opp egne lag til større idrettsbegivenheter som for eksempel Birkebeineren, Oslo Maraton, Holmenkollstafetten og lignende.

Gevinsten for bedriften kommer som regel ved at de ansatte sitter igjen med mer å gi. Dette kommer til synes gjennom mindre stress, bedre konsentrasjon og høyere arbeidskapasitet. Når en organisasjon velger å investere tid og penger i sine ansatte på denne måten så kan de også regne med å få noe verdifullt tilbake, ved at de får ansatte som er mer effektive i jobben. Det finnes mange måter å oppnå dette på, men det er viktig at det legges godt til rette for fysisk aktivitet, samt at det oppmuntres til aktivitet også utenfor arbeidstiden. Dette kan gjøres gjennom ulike typer interne konkurranser, premier ved god fremgang og intern anerkjennelse av personer som har oppnådd viktige mål. Så lenge ledelsen setter et godt eksempel og er seriøse rundt tilrettelegging, er det ikke så vanskelig å øke aktivitetsmengden på arbeidsplassen.

ultimate-pro