Totalconsult.no

Hvordan holde ut i pandemien

Hvordan holde ut i pandemien

Du har kanskje vurdert å gi opp drømmen som næringsdrivende under pandemien. Nedstengning, svikt i omsetning og dårlige vilkår for de som driver for seg selv, er bare toppen av isfjellet når tiden går og inntektene uteblir.

Men hvordan skal man virkelig kunne overleve når man drukner i utgifter og knapt har råd til mat på bordet? Her skal vi se på noen direkte tiltak man kan gjøre.

Søk om forskudd fra NAV

Man kan søke NAV om forskudd på dagpenger. Denne summen vil bli utbetalt ganske umiddelbart dersom du får søknaden innvilget. Prosessen er enkel. Gå inn på din egen NAV-konto og følg instruksen som vises.

Søk om å få utsette løpende utgifter

Dersom det har gått en stund, vil regningene hope seg opp. Den beste løsningen er å kontakte alle du eventuelt skylder penger, for å inngå en avtale. Her må du ha oversikt og vite hvem som skal ha penger. Er du overbevisende og snarrådig kan du få utsatt regninger helt uten kostnad.

Tenk nytt

Du må kanskje innse at inntektene ikke kan komme på samme måte som før. På grunn av dette velger mange bedrifter å endre på rutinene sine. Dette kan for eksempel innebære å levere ut produktene selv, eller å tilby take-away med skreddersydde menyer. Det finnes mange løsninger, men man må virkelig tørre å prøve. Du vet ikke hva fremtiden vil bringe, så å tørre å satse er viktig.

Endre driften

Kanskje du kan si opp leieavtalen og i stedet jobbe hjemmefra en periode? Eller permittere ansatte for å senke utgiftene? Det er noen grep som hjelper og det er å minske utgifter til indirekte virksomhet. Det kan hende at du skal fokusere enda mer på kjernevirksomheten, og heller sette bort arbeid som markedsføring.

Jobb enda hardere

For å jobbe enda lengre dager må man ha overskudd. Overskudd får man fra flere ting, slik som å være lykkelig, leve sunt, unngå alkohol, sette seg mål og få nok søvn. Dersom disse tingene er på plass, klarer man ofte å jobbe hardere.

ultimate-pro