Totalconsult.no

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling er en prosess som har som mål å få den aktuelle organisasjonen til å fungere på optimal måte ved å gjøre gode strategier om til en målrettet praksis. For de aller fleste organisasjoner betyr dette at man må finne måter man kan utvikle ny kompetanse på. Det kan også foregå ved at organisasjonen utvikler nye samhandlings- og samarbeidsformer, og at man oppfordrer både medarbeidere og ledere til endring av atferd. Endring av atferd kan så være med på å hjelpe organisasjonen å oppnå sine mål. En annen måte organisasjonsutvikling foregår på er gjennom å utvikle og etablere nye inndelinger eller strukturer av organisasjonen.

id4

Hovedmålet bak organisasjonsutvikling vil som regel være å gjøre organisasjonen mer effektiv, mer lønnsom og rett og slett mer strømlinjeformet. Dette krever at man involverer både ledelse og ansatte, og ofte er det en prosess som krever mange ulike trinn før den er ferdig.

For mange organisasjoner kan organisasjonsutvikling være en måte å få unna mer arbeid med mindre innsats. For å få til dette kreves det ofte at man tilrettelegger godt for de ansatte. Det må være enkelt for de ansatte å jobbe effektivt, og dette krever et godt arbeidsmiljø. Det er også viktig at både toppledere og mellomledere er involvert i utviklingen, for å kunne fortsette i samme gode spor når reorganisering og strukturering er komplett.

En organisasjonsutviklingsprosess starter som regel ved at man diagnostiserer de utfordringene organisasjonen står ovenfor. Videre må man sette realistiske mål som man ønsker å nå gjennom den senere prosessen. Når målene er satt kan man begynne å lete etter måter å nå disse målene på. Ofte finnes det mer enn en måte å nå et mål på, så dette punktet involverer ofte at man er nødt til å ta en del valg. Når alle valg er tatt kan man sette i gang med å gjennomføre de nødvendige endringene, og helt til slutt må hele prosessen evalueres for at man skal få et bilde av hvor suksessfull den har vært.

Det finnes mange ulike modeller for organisasjonsutvikling, og hvilken som passer best vil være avhengig av organisasjonstype og –størrelse.

ultimate-pro