Totalconsult.no

Psykisk helse

Psykisk helse

Enhver bedrift eller organisasjon ønsker at deres ansatte skal trives på arbeidsplassen, og dette involverer fokus på både fysisk og psykisk helse. For at de ansatte skal være så effektive som mulig er det viktig at det psykiske arbeidsmiljøet er godt, men dette kan være vanskelig å tilrettelegge ettersom effektene er mye mindre synlig enn når man snakker om fysisk helse.

Det er mange faktorer som har innvirkning på den psykiske helsen til de ansatte, og disse er det viktig at ledelsen i organisasjonen er godt kjent med. For svært mange ansatte har det mye å si at de føler at de har innflytelse på sin egen arbeidssituasjon. Dette betyr at man føler seg både hørt, sett og verdsatt og har mye å si for å gi en følelse av at arbeidet man gjør er meningsfylt. Et annet punkt som er svært viktig når det kommer til psykisk helse på arbeidsplassen, er at den ansatte føler trygghet, og til en viss grad også forutsigbarhet. Dette kan være med på å senke stressnivåer, som ofte har en stort negativ innvirkning på psykisk helse. I tillegg til dette er det selvsagt svært viktig at selve arbeidsmiljøet er godt, og at de ansatte føler tilhørighet og sosial støtte.

id.6.2

Når det kommer til psykisk helse er det mange som glemmer at det også er viktig å fokusere på det fysiske miljøet. Fysisk ubehag gjør det svært vanskelig å holde trivselen oppe, så det er viktig at arbeidsplassen er godt tilrettelagt for de ansattes fysiske helse som et ledd i arbeidet med god psykisk helse. Et godt eksempel på dette er at man må velge riktige møbler for å fremme god helse. Dette kan bety at ulike ansatte får ulike typer arbeidsstasjoner, med stoler, bord og annet tilpasset deres egne behov. Dette er en god start når det kommer til fysisk helse som en del av arbeidet med psykisk helse.

En god dialog med de ansatte er svært viktig når det kommer til opprettholdelse av et godt psykisk arbeidsmiljø, og det er viktig at de ansatte blir hørt med sine innspill i denne forbindelse.

ultimate-pro