Totalconsult.no

Jobben og barna

Jobben og barna

Samfunnets økonomi har enorme svingninger. Sammenlignet med land som Italia så har norske småbarnsforeldre rett til å søke om såkalte foreldrepenger da den nyfødte har kommet til verden. I et travelt arbeidsliv med store krav gir det Kari og Ola Nordmann gode muligheter til å satse på både jobb og barn. Vi trenger ikke utelukke å bli foreldre, vi kan realisere drømmekarrieren og samtidig stifte familie. Med et lovverk hvor menneskerettighetene spiller en stor rolle har vi et godt grunnlag for å oppnå absolutt alt. Den store utfordringen er rekkefølgen vi prioriterer i. Skal vi lykkes karrieremessig og som foreldre bør vi finne balanse mellom jobben og barna.

Finn balanse mellom karriere og familie

Det økonomiske kan bli utfordrende med flere nye utgiftsposter som foreldre. Det økonomiske støttesystemet gir småbarnsforeldrene muligheter, men kun når barna er små. Skal vi klare å fungere i jobben og som familie trenger vi huske på hva som gir mening i hverdagen, hva vi vil prioritere. Mange har fokuset festet på det eksterne og lommeboka sammenlignet med å finne selve balansen i hverdagen! Å finne den indre gleden over gjøremål kan hjelpe småbarnsforeldrene mye spesielt under de trøtte tidene hvor mor trenger å mate barnet på natten, eller når far stresser fra og til barnehagen. Når du skal ut i arbeidslivet igjen som mor eller far til deres barn er det viktig at dere trives i jobben. Vi tilbringer mye tid i jobben vår, og har vi en meningsfylt jobb gir også det positive betydninger for familielivet vårt. Omvendt har et godt familieliv mye å si for en sunn karriere. Vi trenger å balansere mellom karriere og familie, mellom lek og alvor. Se leker fra Lekmer.no.

Long haired hispanic boy laughing and having fun with his friends standing on a wooden fence in a summer park blowing bubbles, with a vintage develop

Rom for både karriere og familie

Norske småbarnsforeldre er heldige. Vi kan søke om foreldrepenger, og både mor og far kan ta permisjon før/etter barnet er født. Det er trygt å stifte familie, men tryggest hvis du har en stabil økonomi i en jobb du trives i. Fyller du kriteriene for å søke om foreldrepenger under permen har du mange fordeler sammenlignet med andre land i verden. Velstanden Norge er kjent for er blant annet dette. Selv om det er huller i velferdssystemet her og der er det godt å leve i Norge. I vårt kjære monarki er det populært å ta med barna på jobb som Gareth Bale. I barnehage eller skole har barna karrieredag hvor de følger sin forelder/re gjennom arbeidsdagen. De får se hva mor eller far jobber med og de får tilbringe god, kvalitetstid sammen. Slik bidrar velferdsstaten Norge også til at familielivet holder seg bra. Å gi rom for både karriere og familie er et godt, men også viktig ledd i å opprettholde velstanden i Norge for framtidens generasjoner.

ultimate-pro